Auto Vina cung cấp linh kiện tấm cảm ứng màn hình, LCD màn hình HMI Kinco MT4414T, MT4000 Series. Đại lý bán tấm kính cảm ứng màn hình Kinco 7 inch MT4414T, MT4414TE, MT4414TE-CAN. Thay thế LCD 7 inch màn hình Kinco MT4414, sửa chữa màn hình Kinco.

Hình ảnh tấm kính cảm ứng màn hình HMI Kinco loại 7 inch MT4000 series :
Tấm kính cảm ứng màn hình HMI Kinco 7 inch MT4414T, MT4414TE, MT4414TE-CAN
Tấm cảm ứng màn hình HMI Kinco 7 inch MT4414T, MT4414TE, MT4414TE-CAN

Hình ảnh LCD sử dụng trong màn hình cảm ứng HMI Kinco MT4414T kích thước 7 inch :

Sửa chữa thay thế LCD màn hình cảm ứng HMI Kinco 7 inch MT4414T, MT4414TE, MT4414TE-CAN
LCD màn hình HMI Kinco 7 inch MT4414T, MT4414TE, MT4414TE-CAN

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên khắc phục các sự cố của màn hình cảm ứng HMI Kinco trong các máy móc dây chuyền tự động như sau :
  • Màn hình Kinco lỗi không nhận cảm ứng, cảm ứng không nhạy, cảm ứng bị lệch, cảm ứng chỗ nhấn được chỗ không ,...
  • Màn hình HMI Kico bị vỡ kính, vỡ hỏng LCD, LCD bị loang hình, LCD bị kẻ sọc, màn hình Kinco bị mờ, màn hình không sáng đèn.
  • Màn hình Kinco MT4414T, MT4414TE không lên nguồn, cấp sai nguồn làm nổ mạch, màn hình MT4414TE-CAN tối đèn, không khởi động vào chương trình. Màn hình Kinco treo logo khởi động.

0 Comments: